Forklaring af ADHD


Hvor mange har ADHD?
Der findes ikke en egenligt oversigt over, hvor mange unge (og børn) der er diagnosticeret med ADHD i Danmark. Men ADHD-Foreningen har lavet nogle statistikker, som jeg tager udgangspunkt i. Heri vurderes det at 2-3% af skolebørn i Danmark har ADHD. Der er ca. 711.300 skolebørn i Danmark.

Hvis 3% af dem har ADHD, svarer det til 21.339 elever. Det er ikke altid let at forklare ADHD til andre, især er nogle spørgsmål meget svære at svare på, når man står i situationen. Derfor har jeg lavet dette indlæg med de spørgsmål, jeg selv havde sværest ved at svare på førhen.

Hvad er ADHD?
Det er en neuropsykiatrisklidelse, dvs. en lidelse i hjernen, og kendetegnes på nogle kernesymptomer: opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD får hjernen til at arbejde hurtigt, og kan sammenlignes lidt med følelsen af at stå på en perron og kigge på et gennemkørende tog ræse forbi en – både for dem med ADHD og deres pårørende. Børn og unge med ADHD har som oftest svært ved at få styr og samling på tankerne, og holde dem ét sted.

Derfor er det især svært at fokusere på noget (fx. opgaver, samtaler, lektier, etc.). ADHD kan give uro i kroppen, og derfor føles det som om man er nødt til at være i konstant bevægelse. Nogle ADHD’ere taler før de tænker – simpelthen fordi alting i kroppen og hjernen kører på højtryk. 

Hvorfor får nogle ADHD?
Det er, som tidligere nævnt, en neuropsykiatrisklidelse, og dermed en lidelse i hjernen. Folk med ADHD er som regel født med det, da det er arveligt. Det kan også skyldes påvirkninger under graviditeten (tobak, alkohol, infektioner etc.), for tidlig fødsel eller for lav fødselsvægt, og hjerneskade opstået i første til tredje leveår.*

ADHD skyldes altså ikke, at forældrene er dårlige til at opdrage eller generel mangel på disciplinering. ADHD er ikke en sygdom, og folk med ADHD derfor ikke syge, ligesom de heller ikke er forkerte eller dårlige mennesker.  

Hvorfor tager ADHD’ere medicin, hvis de ikke er syge?
Medicin til folk med ADHD er lidt det samme som briller til en med dårligt syn. Medicinen behandler ikke en sygdom, men den hjælper hjernen med at komme lidt ned i gear. For nogle ADHD’ere hjælper medicinen også på de indre uroligheder, så de ikke føler sig nødsaget til konstant at være i bevægelse. 

ADHD medicinen fjerner altså ikke ADHD’en ligesom briller ikke fjerner et dårligt syn: de forbedrer synet, mens du har dem på.  

Betyder det så, at der er noget galt med dem der har ADHD?
Nej. ADHD-hjernen arbejder bare anderledes end dem uden ADHD. Alle har noget de er rigtig gode til og noget de ikke er så gode til. Nogle er gode til sport, andre til matematik. Nogle til at tegne og andre til at stå på skateboard. Folk med ADHD er ikke så gode til at koncentrere sig, til at huske, til at sidde stille, til at tænke før de taler eller agerer, eller til at strukturere / organisere ting – har du ADHD betyder det ikke, at du ikke kan ovenstående ting. Men det betyder at du er nødt til at arbejde lidt hårdere for at gøre det. 

Er folk med ADHD gode til noget?
Nogle ADHD’ere er meget kreative, nogle er gode til at løse problemer/hjernevridere, nogle er meget entusiatiske, nogle har meget højt energiniveau. De kan derfor være gode til mange forskellige ting. Der findes mange kendte, heriblandt læger, politikere, kunstnere og forretningsfolk, som har ADHD. 

Er folk med ADHD mindre intelligente end andre?
Nej. Folk med ADHD er ligesom alle andre. ADHD-tilstanden og intelligens hænger ikke sammen overhovedet. Som tidligere nævnt, findes der mange succesrige mennesker man mener havde ADHD. Fx. Walt Disney og Albert Einstein. 


*kilder: ADHD-foreningen, adhd.dk